Täze gurluşyk

image

barylýan gurluşyk we gurnama ulgamyndaky tejribämiziň esasynda gurýan binalarymyzyň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmekdir. 10 ýyldan gowrak wagt bäri bu ulgamda toplan tejribämiziň esasynda amala aşyrýan taslamalarymyzyň netijesinde kompaniýamyza bolan ynamyň derejesi günsaýyn ýokarlanýar. Gurluşyk harytlarynyň söwdasyny hem amala aşyrýandymyzy bellemek bilen, binalarda we desgalarda ulanýan gurluşyk harytlarymyzyň ygtybarlylygyna hem-de hiline doly güwä geçýäris. Kepillige w e hile bolan ynamymyzyň esasynda Türkmenistanda ýerine ýetirýän we häzirki wagtda taýýarlaýan taslamalarymyzyň görnüş taýdan tapawutlanmagyny, şeýle hem ygtybarlylygyny uzak wagtyň dowamynvda gorap saklamagyny maksat edinýäris.