Bizin maksadymyz

image

Transport bölüminiň Tehniki Hyzmatlar bölüminde bolsa şahyslara we kompaniýalara transport mowzugynda tehniki dokumentasiýa we konsultasiýa hyzmatlary berilýär. 

Mundan başga-da Erkin Gurluşyk HK öz awtoulaglaryna we beýleki kompaniýalaryň ýa-da şahyslaryň awtoulaglaryna tehniki tarapdan hyzmat berýär.

Kompaniýannyň öz müşderilerine berýän yokary hilli hyzmatlaryny wagtynda amala aşyrmak üçin awtoulagara tehniki tarapdan gözegçilik edýän öz işine tejribeli ussalary bar. Ol ussalara işlerini ýetirmek üçin kompaniýa tarapynda ähli şertler döredilen.