Bizin maksadymyz

image

Erkin Gurluşyk HK Türkmenistanyň çäginde awtomobil transporty bilen adam daşamak hyzmaty hem berýär. Biz bu iş bilen 9 ýyldan gowrak wagtdan bäri çemeleşýäris we bu sferada uly tejribe topladyk. Bulardan käbirleri:

  • “TEKFEN AŞ” Mary welaýaty Ýolöten gaz ýataklarynda ýylda 700000 adamdan gowrak.
  • “HYUNDAI ENGINEERING”, “INBANG”, “WOOLIM”, “SHINBO”, “DESINKIKONG”, “DAEH ENGINERING”, “CHANG WON”, “GAP INŞAAT” WE “ТАТНЕФТЬ” kompaniýalary Balkan welaýaty ýylda 500000 adamdan gowrak.
  • “GAP INŞAAT” kompaniýasy Balkan welaýaty Garabogaz şäherçesi ýylda 250000 adamdan gowrak.
  • Ahal welaýatynyň çägindäki Owadandepede “RÖNESANS” kompaniýasynyň ýylda 200000 adamdan gowrak.

Erkin Gurluşyk HK dünýä belli HYUNDAI UNIVERSAL, HYUNDAI COUNTY, TOYOTA kysymly 14-60 kişilik awtobuslara we mikroawtobuslara eýedir. Bütün bu awtolulaglar tehniki tarapdan düzüw we tejribeli sürüjilerimiz bilen öz müşderilerimiziň islän tertibinde hyzmat bermek üçin elimizden gelenini edýäris. 

Öz müşderilerimizi şäher içinde bolşy ýaly şäher daşynda we welaýatlar arasynda da wagtynda we howpsuz daşamak biziň esasy maksadymyz bolup durýar.