Iş ugurlary

Erkin gurluşyk sanlar bilen

0 iş ugury
bilen ertirlerimize umyt bilen dowam edýäris
0 Ýyl
geçmişin tejribesi we gelejegiň tehnologiýasy bilen 11 ýyl bilelikde
0 Hünärmenler
Erkin Gurluşyk H. K. işgäri bolmak, adamyň başarnyklarynyň çäksizligine ynanmakdyr
0 Taslamalar
tejribeli hünärmenlerimiz bilen 15-den gowrak taslamalary üstünlükli amala aşyrdyk

Habarlar